083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 2/10/2017, 21:00 (GMT+7)

Tôm sông dò ô nhiễm nguồn nước sản xuất bia

Một nhà máy bia ở Cộng hòa Czech sử dụng những con tôm sông để phát hiện bất thường trong nguồn cung cấp nước.

Nhà máy bia Czech dùng tôm sông dò ô nhiễm
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email