083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 4/6/2015, 08:07 (GMT+7)

Toàn cảnh siêu dự án sân bay Long Thành

Sau khi hoàn thành vào năm 2050, sân bay Long Thành sẽ đảm nhận 90% các chuyến bay quốc tế và 20% chuyến nội địa cho khu vực phía Nam.

Toàn cảnh siêu dự án sân bay Long Thành

Việt Chung - Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết qua email