083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ bảy, 10/11/2018, 08:00 (GMT+7)

Tòa nhà cao nhất thế giới cao tới đâu?

Tháp Burj Khalifa cao gấp 4,5 lần bức tượng cao nhất thế giới ở Ấn Độ, nhưng chưa bằng 1/13 lần chiều sâu của rãnh Mariana.

Tòa nhà cao nhất thế giới cao đến đâu?
 
 

Đồ họa: Kinky Data

Chia sẻ bài viết qua email