083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 17/3/2017, 10:50 (GMT+7)

Tòa án Việt Nam được tổ chức thế nào

Cơ quan tòa án nào có quyền cao nhất, vị trí "thứ bậc" trong hệ thống xét xử ra sao?

Tòa án Việt Nam được tổ chức thế nào

Việt Chung - Bảo Hà

Chia sẻ bài viết qua email