083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 2/10/2015, 10:10 (GMT+7)

Tòa 8B Lê Trực xây dựng khác giấy phép như thế nào

Chiều cao của tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội, hiện vượt quá 16 mét so với giấy phép xây dựng, ngoài ra quy định thiết kế phải có giật cấp ở một số tầng đã không được thực hiện.

Tòa 8B Lê Trực xây dựng khác giấy phép như thế nào

Đồ họa: Tiến Thành - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email