083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 1/5/2017, 08:00 (GMT+7)

Tổ trọng tài làm việc như thế nào trong một trận đấu

Trọng tài chính không di chuyển tùy ý trên sân mà thường tuân theo một mô hình có tính khoa học.

Tổ trọng tài làm việc như thế nào trong một trận đấu

Đồ họa: Việt Chung - Quang Huy

Chia sẻ bài viết qua email