083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 2/1/2018, 09:33 (GMT+7)

Tiến trình tố tụng một tháng sau khi ông Đinh La Thăng bị bắt

Trong một tháng (8/12/2017-8/1), ông Đinh La Thăng bị bắt và hầu tòa.

Tiến trình tố tụng một tháng sau khi ông Đinh La Thăng bị bắt

Bá Đô - Tiến Thành

Chia sẻ bài viết qua email