VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ năm, 19/7/2018, 13:31 (GMT+7)

Điều kiện hình thành bão nhiệt đới

Bão nhiệt đới hình thành trên những vùng biển ấm, nơi nước biển có nhiệt độ từ 26,6 độ C trở lên và sâu ít nhất 50 mét.

Điều kiện hình thành bão nhiệt đới
 
 

Đồ họa: AFP

Chia sẻ bài viết qua email