083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 2/12/2019, 22:00 (GMT+7)

Thực vật loại bỏ chất thải như thế nào?

Thực vật cũng có quá trình loại bỏ chất thải giống như người và động vật nhưng khác nhau về cách thức.

Thực vật loại bỏ chất thải như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email