083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 20/5/2015, 02:00 (GMT+7)

Thói quen mỗi sáng của người thành công

Mark Zuckerberg dậy lúc 8h sáng nếu không phải làm đêm, còn Richard Branson sẽ bơi vòng quanh đảo riêng để bắt đầu ngày mới.

Thói quen mỗi sáng của người thành công

Hà Thu (theo Dreams)

Chia sẻ bài viết qua email