083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 24/5/2017, 11:00 (GMT+7)

Thiết kế máy bay giúp giảm 80% lượng khí thải CO2

Máy bay ngày nay phát thải CO2 ít hơn bằng cách cải tiến động cơ, tăng cường khí động học, sử dụng nhiên liệu sinh học và vật liệu nhẹ hơn.

Thiết kế máy bay giúp giảm 80% lượng khí thải CO2

Lê Hùng

Chia sẻ bài viết qua email