083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 27/4/2017, 14:51 (GMT+7)

Thiết kế đột phá của tàu sân bay nội địa Trung Quốc

Type-001A được phát triển từ nền tảng tàu sân bay Liêu Ninh, nhưng sở hữu không đoàn lớn cùng hệ thống điện tử hiện đại hơn.

Thiết kế đột phá của tàu sân bay nội địa Trung Quốc

Lễ hạ thủy tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc
 
 

Tàu sân bay Type-001A trong lễ hạ thủy.

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email