083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 10/12/2017, 15:00 (GMT+7)

Thiết bị thông minh biến tro cốt thành cây xanh

Chậu cây thông minh Bios Urn giúp biến tro hỏa táng thành một phần của sự sống mới trong tự nhiên.

Thiết bị giúp sự sống tiếp tục sau khi chết
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Bios Urn)

Chia sẻ bài viết qua email