083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 19/10/2017, 15:30 (GMT+7)

Thiết bị huấn luyện quạ nhặt đầu lọc thuốc lá

Một công ty Hà Lan đang tìm cách huấn luyện những con quạ nhặt đầu lọc thuốc lá thông qua một thiết bị đặc biệt trong quy trình 4 bước.

Thiết bị huấn luyện quạ nhặt đầu lọc thuốc lá
 
 

Công ty Crowded Cities dự kiến sử dụng quạ để nhặt sạch đầu lọc thuốc lá trên đường phố bằng cách dạy chúng đổi đầu lọc lấy thức ăn. Họ đang trong quá trình chế tạo bản thử nghiệm của thiết bị. Trong giai đoạn tiếp theo, các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu ảnh hưởng của việc thu thập đầu lọc thuốc lá độc hại tới những con quạ.

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email