083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 28/2/2017, 15:06 (GMT+7)

Thiết bị biến khí thải ôtô thành mực vẽ

Thiết bị Kaalink được gắn vào ống xả ôtô, giữ lại phần lớn muội than để chế tạo mực Air-Ink dùng trong vẽ tranh hoặc thư pháp.

Thiết bị biến khí thải thành mực vẽ chất lượng cao
 
 

Phòng nghiên cứu Graviky Labs trực thuộc Viện công nghệ Massachusetts (MIT) giới thiệu thiết bị thu thập muội than từ khí thải ôtô để xử lý thành mực đen chất lượng cao mang tên Air-Ink, dùng trong vẽ tranh hoặc nghệ thuật thư pháp.

Thiết bị lọc khí thải có tên Kaalink, có khả năng lọc 85-95% muội than có trong khí thải ôtô.

Tử Quỳnh (Video: Tech Insider)

Chia sẻ bài viết qua email