083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 3/8/2019, 09:56 (GMT+7)

Thí nghiệm tạo phôi thai loài lai người - chuột ở Nhật Bản

Các nhà nghiên cứu sẽ đưa tế bào gốc của người vào phôi thai chuột nhắt, chuột cống, lợn để tạo nguồn nội tạng phục vụ cấy ghép.

Thí nghiệm tạo phôi thai loài lai người - chuột ở Nhật Bản
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email