083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 5/12/2016, 12:06 (GMT+7)

Thay thế 'very big' bằng 'immense'

Khi muốn diễn tả rất đói, thay vì nói "very hungry", bạn có thể dùng "ravenous". Dùng "filthy" thay "very dirty" để diễn tả rất bẩn.

Thay thế 'very big' bằng 'immense'

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết qua email