083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 20/5/2017, 10:30 (GMT+7)

Tế bào máu gốc hồi sinh chuột nhiễm phóng xạ sắp chết

Các nhà khoa học lần đầu tiên tạo ra tế bào máu gốc, giúp hồi sinh những con chuột bị nhiễm phóng xạ, mở ra hướng đi mới cho công nghệ tế bào gốc.

Tế bào gốc hồi sinh chuột nhiễm phóng xạ sắp chết
 
 

 

Tử Quỳnh (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email