083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 20/4/2017, 21:00 (GMT+7)

Tàu tuần tra hơn 3.000 tấn Mỹ chuẩn bị chuyển cho Việt Nam

Tàu USCGC Morgenthau của lực lượng Tuần duyên Mỹ được loại biên vào ngày 18/4 để chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA).

Tàu tuần tra hơn 3.000 tấn Mỹ chuẩn bị chuyển cho Việt Nam

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email