083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 27/8/2018, 19:00 (GMT+7)

Tấm chắn nhiệt bảo vệ tàu vũ trụ đưa người lên sao Hỏa

NASA sử dụng tấm chắn nhiệt phủ vật liệu tự bong để ngăn Orion, tàu vũ trụ đưa người lên sao Hỏa, khỏi bốc cháy khi trở lại Trái Đất.

Tấm chắn nhiệt bảo vệ tàu vũ trụ đưa người lên sao Hỏa
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email