083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 4/3/2019, 20:00 (GMT+7)

Tại sao con người cảm thấy đau khổ sau khi chia tay?

Nỗi đau tinh thần cũng tác động đến não tương tự nỗi đau thể xác và có thể giảm nhẹ nhờ giả dược.

Nguyên nhân con người cảm thấy đau khổ sau khi chia tay
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email