083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 17/9/2016, 14:05 (GMT+7)

Sự thay đổi của quốc kỳ Nga

Từng có thời gian, quốc kỳ Nga chỉ có 3 màu đen - vàng - trắng và được dùng trong các lễ kỷ niệm.

Sự thay đổi của quốc kỳ Nga
Chia sẻ bài viết qua email