083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 20/6/2016, 15:02 (GMT+7)

Sự khác biệt giữa người tiết kiệm và người bần tiện

Người tiết kiệm sẽ quan tâm đến giá trị của món đồ mình định mua trong khi người bần tiện thường chỉ nhìn giá cả.

Sự khác biệt giữa người tiết kiệm và người bần tiện

Hoàng Anh (Theo BI)

Chia sẻ bài viết qua email