083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 25/10/2017, 19:00 (GMT+7)

Sự hình thành và lan truyền của sóng hấp dẫn trong vũ trụ

Sóng hấp dẫn sinh ra từ xáo động trong không gian - thời gian khi vật thể lớn như hố đen hoặc sao neutron di chuyển, va chạm với nhau.

Sự hình thành và lan truyền của sóng hấp dẫn trong vũ trụ
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Amber L. Stuver)

Chia sẻ bài viết qua email