083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 28/7/2018, 10:00 (GMT+7)

So sánh kích thước của con người với vũ trụ

Chiều cao trung bình của con người chưa đến hai mét trong khi đường kính Trái Đất là hơn 12.700 km.

So sánh sự nhỏ bé của con người với vũ trụ
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email