083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 4/9/2018, 16:10 (GMT+7)

So sánh kích thước các loài giáp long

Giáp long là những loài khủng long ăn thực vật có giáp xương bảo vệ cơ thể, gồm hai họ giáp long xương kết và giáp long đuôi chùy.

So sánh kích thước các loài giáp long
 
 

Đồ họa: Kinky Data

Chia sẻ bài viết qua email