083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 25/9/2019, 11:30 (GMT+7)

Sao xung phát bức xạ gamma

Các nhà nghiên cứu phát hiện một sao xung xoay 707 vòng/giây và nuốt chửng gần hết khối lượng của ngôi sao đồng hành.

Sao 'góa phụ đen' ăn thịt bạn đồng hành
 
 

Đồ họa: Amaze Lab

Chia sẻ bài viết qua email