083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 23/4/2018, 15:29 (GMT+7)

Rác thải nhựa dưới biển có thể nhiều hơn cá vào năm 2050

Khoảng 300 triệu tấn nhựa plastic được sản xuất mỗi năm nhưng chỉ 9% được tái chế sau khi sử dụng, phần lớn bị thải ra môi trường.

Rác thải nhựa dưới biển có thể nhiều hơn cá vào năm 2050
 
 

 

Đồ họa: CNN

Đoàn Dương

Chia sẻ bài viết qua email