083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 27/9/2016, 00:00 (GMT+7)

Quy trình xử phạt của cảnh sát giao thông

Khi phát hiện lỗi vi phạm, cảnh sát giao thông dừng xe, chào hỏi chủ phương tiện, thông báo lỗi, chứng minh vi phạm và kiểm tra giấy tờ...

Quy trình xử phạt của cảnh sát giao thông

Tiến Thành - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email