083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 30/6/2016, 18:12 (GMT+7)

Quy trình xả thải của Formosa Hà Tĩnh

Nước thải ở Công ty thép Formosa Hà Tĩnh đi qua các bể và trạm xử lý, rồi tới điểm đo chỉ tiêu chất lượng trước khi đổ ra biển. Tuy nhiên sự cố của hệ thống này đã dẫn đến thảm họa cá chết ở miền trung Việt Nam.

Quy trình xả thải của Formosa Hà Tĩnh

Tiến Thành - Đức Hùng (nguồn FHS)

Chia sẻ bài viết qua email