083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 3/7/2018, 21:00 (GMT+7)

Quy trình bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Khi thẩm phán Anthony Kennedy nghỉ hưu, Tổng thống Trump phải đề cử ứng viên mới để thượng viện phê chuẩn làm thẩm phán Tòa án Tối cao.

Quy trình bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ
 
 

 

Video: Next Video

Chia sẻ bài viết qua email