083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 26/9/2017, 21:00 (GMT+7)

Quy trình bắn hạ tên lửa xuyên lục địa của quân đội Mỹ

Hệ thống cảnh giới tiền phương sẽ phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), sau đó cung cấp tham số mục tiêu cho đạn đánh chặn.

Quy trình bắn hạ ICBM Triều Tiên của Mỹ
 
 

 

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email