083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 2/11/2019, 16:27 (GMT+7)

Quy tắc 2-2-4 trong việc bảo quản thức ăn thừa

Thức ăn thừa nên được làm lạnh trong hai giờ đầu, không để dày quá 2 inch và chỉ nên sử dụng trong 4 ngày.

Quy tắc 2-2-4 trong bảo quản thức ăn thừa
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email