083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 17/4/2017, 12:06 (GMT+7)

Quy chế đào tạo tiến sĩ thay đổi như thế nào

Từ tháng 5/2017, để dự tuyển đào tạo tiến sĩ, ứng viên chỉ mất tối đa 6 năm, nhưng phải có bằng thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi; có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS...

Đào tạo tiến sĩ
 
 

 

 

Tiến Thành - Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết qua email