VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Chủ nhật, 19/7/2015, 07:37 (GMT+7)

Sự khác biệt giữa ông chủ và lãnh đạo

Ông chủ cho bạn chỉ dẫn, còn lãnh đạo sẽ giúp phát triển trí tuệ. Ông chủ ra lệnh, trong khi người lãnh đạo sẽ đưa ra đề nghị.

Sự khác biệt giữa ông chủ và lãnh đạo

Thanh Tuyền (theo Witty Feed)

Chia sẻ bài viết qua email