083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 2/3/2017, 07:48 (GMT+7)

Quan hệ Việt - Nhật qua những con số

Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.

Quan hệ Việt - Nhật qua những con số

Tiến Thành - Vũ Hoàng

Chia sẻ bài viết qua email