083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ bảy, 21/4/2018, 21:44 (GMT+7)

Quá trình tìm ra enzyme đột biến có thể 'ăn' nhựa

Nhóm nghiên cứu Mỹ và Anh tìm ra enzyme có khả năng phân hủy nhanh nhựa một cách tình cờ khi thêm amino axit vào enzyme tự nhiên.

Quá trình tìm ra enzyme đột biến có thể 'ăn' nhựa
 
 

 

Đồ họa: Next

Phương Hoa

Chia sẻ bài viết qua email