083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 18/6/2019, 14:20 (GMT+7)

Quá trình thúc đẩy phản ứng nôn mửa ở cơ thể người

Nôn mửa là cơ chế tự nhiên giúp thanh lọc chất độc hại trong dạ dày để bảo vệ cơ thể.

Những tác động lên cơ thể khi nôn mửa
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email