083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) Liên hệ quảng cáo
Thứ hai, 30/7/2018, 11:30 (GMT+7)

Quá trình thống trị thế giới và diệt vong của khủng long

Khủng long trở thành ông hoàng thống trị Trái Đất ở kỷ Jura và kỷ Phấn trắng nhưng bị diệt vong gần như toàn bộ vào 66 triệu năm trước.

Quá trình thống trị thế giới và diệt vong của khủng long
 
 

Đồ họa: Science Insider

Chia sẻ bài viết qua email