083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 9/5/2019, 20:00 (GMT+7)

Quá trình mọc dài của móng

Mầm sinh móng nằm dưới da, nơi có sự phân chia liên tục của các tế bào chuyên biệt, là nơi hình thành móng tay hoặc chân.

Quá trình mọc dài của móng
 
 

Đoàn Dương (Đồ họa: It's AumSum Time)

Chia sẻ bài viết qua email