083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 8/4/2019, 19:00 (GMT+7)

Quá trình hình thành hóa thạch trong tự nhiên

Xương động vật bị vùi lấp trong các lớp trầm tích và qua thời gian, hóa thạch được tạo ra do khoáng vật trong nước lắng đọng lại.

Quá trình hình thành hóa thạch trong tự nhiên
 
 

Đồ họa: BBC

Chia sẻ bài viết qua email