083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 23/8/2017, 20:00 (GMT+7)

Quá trình chế tác đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng

Các thợ thủ công Trung Quốc thời xưa tạo ra những bộ phận riêng biệt và nung nóng trước khi ghép lại thành bức tượng đất nung hoàn chỉnh.

Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng được chế tác thế nào?
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Science Channel)

Chia sẻ bài viết qua email