083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 30/5/2017, 11:26 (GMT+7)

Quá trình chạy thận diễn ra như thế nào?

"Chạy thận" là quá trình lọc bỏ chất thải khỏi máu bệnh nhân thông qua thiết bị thẩm tách, sau đó bơm máu sạch trở lại cơ thể.

Quá trình chạy thận diễn ra như thế nào?

Đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email