083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 1/8/2018, 16:00 (GMT+7)

Phương pháp thu hồi CO2 nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Khí CO2 sau khi tách ra từ các nguồn phát thải được nén lại và bơm xuống các kho chứa ngầm, nơi chúng không thể đi vào bầu khí quyển.

Phương pháp thu hồi CO2 nhằm giảm phát thải khí nhà kính
 
 

Đồ họa: AFP

Chia sẻ bài viết qua email