083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 26/4/2018, 08:26 (GMT+7)

Phát hiện cấu trúc ADN mới trong tế bào người

Các nhà khoa học xác định một cấu trúc ADN có cấu tạo chưa từng thấy trong các tế bào sống của con người.

Phát hiện cấu trúc ADN mới trong tế bào người
 
 

 

Đồ họa: Next

Phương Hoa

Chia sẻ bài viết qua email