083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 31/1/2019, 18:30 (GMT+7)

Phản ứng sinh hóa giúp đom đóm phát sáng

Không chỉ đom đóm trưởng thành mà cả ấu trùng và trứng của chúng đều có thể phát sáng nhờ phát quang sinh học.

Phản ứng sinh hóa giúp đom đóm phát sáng
 
 

Đồ hoa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email