083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 27/9/2016, 20:17 (GMT+7)

Phản ứng của hai chính đảng Mỹ sau cuộc tranh luận trực tiếp

100% đảng viên Dân chủ cho rằng Hillary Clinton đáp ứng được sự kỳ vọng của họ trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong khi Donald Trump chỉ được 68% đảng viên Cộng hòa hài lòng.

Phản ứng của hai chính đảng Mỹ sau cuộc tranh luận trực tiếp

Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email