083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 29/6/2019, 20:35 (GMT+7)

Phản ứng của cơ thể khi mất nước

Mất nước gây ra hàng loạt biến đổi trong cơ thể, trường hợp nghiêm trọng có thể gây tử vong.

Phản ứng của cơ thể khi mất nước
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email