083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 29/2/2016, 00:00 (GMT+7)

Phân biệt tội Hiếp dâm và Cưỡng dâm

Tội Hiếp dâm và Cưỡng dâm khác nhau về cách thức phạm tội và hình phạt.

Phân biệt tội Hiếp dâm và Cưỡng dâm

Thực hiện: Việt Chung - Bảo Hà

Chia sẻ bài viết qua email