083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 5/3/2016, 00:00 (GMT+7)

Phân biệt tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em

Hành vi quan hệ tình dục dù được nạn nhân (13-16 tuổi) đồng ý đều bị khép vào tội Giao cấu với trẻ em, án tù 1-5 năm.

Phân biệt tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em

Thực hiện: Việt Chung - Bảo Hà

Chia sẻ bài viết qua email